Cennik

Wynagrodzenie w każdej sprawie ustalam indywidualnie na początku współpracy.
Określam je w sposób jasny i precyzyjny.
Jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, przewidywanego nakładu pracy jak również czasu jej trwania.
Każdorazowo informuję również Klientów o wysokości kosztów związanych z kosztami sądowymi.
W przypadku zlecenia mi prowadzenia całości sprawy koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet ustalonego wynagrodzenia.

Co do zasady wynagrodzenie płatne jest z góry.
Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
Wysokość oraz ilość rat ustalana jest w każdej sprawie indywidualnie.

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi stosuję następujące sposoby rozliczeń:

Wynagrodzenie godzinowe

polega na ustaleniu z Klientem stawki za każdą godzinę pracy adwokata,

Wynagrodzenie mieszane

obejmuje ustalony ryczał oraz stawkę godzinową obowiązującą po przekroczeniu ustalonego limitu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe

dotyczy ściśle określonego zadania w którym możliwe jest określenie z góry wymiaru czasu i nakładu pracy,

„Success fee”

wynagrodzenie ustalane jako procent od wysokości wygranej w sprawie