PRAWO KARNE

W sprawach z zakresu prawa karnego reprezentuję swoich klientów na każdym etapie postępowania i przy wszystkich czynnościach prawnych. Podczas pierwszego przesłuchania, najważniejsza jest profesjonalna i skuteczna pomoc prawna, która może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania karnego. 
Doradzam i opracowuję strategię prawną w prowadzonych sprawach: